Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Miễn cấm IP”

không có tóm lược sửa đổi
(Bắt đầu dịch)
 
*Trong những trường hợp rất đặc biệt, chúng ta có thể cho phép người sửa đổi vô danh dùng mạng [[Tor]] hoặc [[Wikipedia:Proxy mở rộng|proxy vô danh hóa]] khác. Trường hợp này được xử lý riêng vì các bước an toàn thêm để cho phép sử dụng proxy mở rộng.
 
=== <span id="CONDITIONS"></span>Dùng đểĐể bỏ qua vụ cấm dãy IP ===
{{Viết tắt|WP:IPEXEMPTCONDITIONS|WP:IPEC|WP:ĐIỀUKHOẢNMIỄNCẤM}}
Các tác vụ cấm "hẳn" dãy IP được sử dụng để chống vụ tổn hại thường xuyên từ những tài khoản tạm dùng và những [[Wikipedia:Tài khoản con rối|thành viên con rối]] nằm trong một dãy địa chỉ IP. Người sửa đổi có lịch sử sửa đổi đáng tin mà bị ảnh hưởng có thể được miễn cấm theo quyết định của nhóm bảo quản viên, để họ tiếp tục sửa đổi được qua vụ cấm dãy IP.
:Hãy yêu cầu miễn cấm IP bằng cách [[Wikipedia:Chống lại quyết định cấm|chống lại quyết định cấm]]. '''Bạn cần phải đăng nhập trước khi yêu cầu.''' Các bảo quản viên sẽ từ chối ngay nếu bạn đăng yêu cầu lên trang thảo luận của địa chỉ IP. Bảo quản viên phong cờ này đôi khi cần liên lạc với [[Wikipedia:CheckUser|kiểm định viên]] để hiểu vấn đề chắc chắn, và họ có thể xin người khác xem xét tại một trang thảo luận như [[Wikipedia:Tin nhắn cho bảo quản viên]] nếu họ không quen với vụ đang xảy ra.
 
===Để Usedsửa forđổi anonymousdùng proxy editing danh===
Có thể lạm dụng quyền sửa đổi dùng proxy vô danh, cho nên chúng ta chỉ cho phép trong một số trường hợp rất đặc biệt. Những người sửa đổi có lý do yêu cầu miễn cấm phải chứng tỏ rằng họ có thể đóng góp vào bách khoa toàn thư trong tương lai gần hoặc (đối với các thành viên đã có tải khoản) có lịch sử đóng góp có lý và không tổn hại; hoặc là họ bị [[tường lửa]] hạn chế làm bất tiện, hoặc vì lý do đặc biệt cần phải sửa đổi dùng proxy vô danh.
 
Ngược lại, chúng ta ít khi coi rằng tránh kiểm định viên là một lý do hợp lệ. Nếu có vấn đề về kiểm định viên, hãy thảo luận riêng [[Wikipedia:Tin nhắn cho bảo quản viên|với các bảo quản viên]] hoặc với [[m:Ombudsman|thanh tra viên]].
Editing via an anonymous proxy can be easily abused, so it is only granted under exceptional circumstances. Examples of editors who may reasonably request an exemption include users who show they can contribute to the encyclopedia, and (for existing users) with a history of valid non-disruptive contribution, but are either being hindered by restrictive [[firewall]]s, or for exceptional reasons must edit via anonymous proxies.
 
Note that avoidance of checkuser, or specific checkusers, is not usually considered a sufficient reason – concerns over checkusers should be discussed with the [[WP:AC|Arbitration Committee]] or [[m:Ombudsman|Ombudsman]].
 
;<span style="background-color:#ffd0d0">''Who may request''</span>: An editor who has genuine and exceptional need, and can be trusted not to abuse the right. This is a level of trust equal to that given to administrators, as IP block exemption is an [[Wikipedia:Administrators/Tools#Other|administrative tool]].
;<span style="background-color:#ffd0d0">''How to request''</span>: Email your request to unblock-en-l@lists.wikimedia.org.
 
;<span style="background-color: #ffd0d0;">Ai yêu cầu được?</span>
:Người sửa đổi rất cần thiết trong trường hợp rất hiếm; cộng đồng tin rằng người này không có ý lạm dụng quyền này. Đây là cấp tin cậy bằng cấp bảo quản viên, vì cờ miễn cấm IP là một [[Wikipedia:Bảo quản viên#Các dụng cụ kỹ thuật|dụng cụ của bảo quản viên]].
;<span style="background-color: #ffd0d0;">Làm sao yêu cầu?</span>
:Gửi thư điện tử cho [[mail:wikivi-l|danh sách thư của Wikipedia tiếng Việt]] (địa chỉ là wikivi-l@lists.wikimedia.org).
 
{{Đang dịch 2 (nguồn)|ngày=15