Mở trình đơn chính

Các thay đổi

n
Đã lùi lại sửa đổi của Thanh5cbx (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của Newone
'''''Ta thường thấy tỉ lệ xích của bản đồ ở phần ghi chú của các bản đồ''.'''
 
== Tham dụ :Tỉ lệ:1/1000khảo ==
{{tham khảo}}
{{sơ khai}}