Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Hội đồng nhân dân”

Không có tóm lược sửa đổi
==Tổ chức==
Đại biểu Hội đồng nhân dân do nhân dân cấp đó bầu ra<ref name =HP /><ref name =LTCHDND />. Người đứng đầu Hội đồng nhân dân là Chủ tịch Hội đồng nhân dân, do Hội đồng nhân dân bầu ra.<ref name =LTCHDND />.
 
Ban Thường trực Hội đồng nhân dân cấp Tỉnh, Thành phố:
* Chủ tịch HĐND: 01 đồng chí là Phó Bí thư Tỉnh ủy (Thành ủy) hoặc Bí thư Tỉnh ủy (Thành ủy) kiêm nhiệm
* Phó Chủ tịch HĐND: 01 đồng chí là Tỉnh ủy viên (Thành ủy viên)
* Ủy viên Thường trực HĐND: 01 đồng chí
 
==Hoạt động==
570

lần sửa đổi