Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Dmoz”

link trang đề nghị không còn tồn tại
(link trang đề nghị không còn tồn tại)
[http://www.dmoz.org/{{{1}}} {{{2|{{PAGENAME}}}}}] tại [[DMOZ]] <small>([http://dmoz.org/cgi-bin/add.cgi?where={{{1}}} trang đề nghị])</small> <!--{{dmoz}}--noinclude>
<noinclude>{{pp-template}}{{Tài liệu}}</noinclude>
</noinclude>