Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Anh (định hướng)”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
'''Anh''' trong [[tiếng Việt]] có thể dùng để nói về:
* Đại từ nhân xưng chỉ nam giới (ví dụ: anh A, anh B, anh C, các anh/các chị, các anh emém).
* Người anh trong gia đình (ví dụ: anh cả, anh hai, anh ba).
* Đại từ chỉ tên người lớn tuổi hay có vị trí lớn hơn mình (thưa anh, kính anh, báo cáo anh)
Người dùng vô danh