Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Ródos, Hy Lạp”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
}}
{{Infobox World Heritage Site
1| WHS = Thành phố thời Trung Cổ Ródos
| Image = [[Hình:RhodesIntérieurDuPalais.JPG|250px]][[Hình:PorteDeRhodesGrece010906.JPG|250px]]
| State Party = {{GRE}}