Khác biệt giữa các bản “Thảo luận Thành viên:Tran Xuan Hoa”

==[[Wikipedia:Ứng cử viên danh sách chọn lọc/Giải Grammy cho Trình diễn Song ca/ Nhóm nhạc rock xuất sắc nhất]]==
: Mời bạn cho nhận xét tại [https://vi.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:%E1%BB%A8ng_c%E1%BB%AD_vi%C3%AAn_danh_s%C3%A1ch_ch%E1%BB%8Dn_l%E1%BB%8Dc/Gi%E1%BA%A3i_Grammy_cho_Tr%C3%ACnh_di%E1%BB%85n_Song_ca/_Nh%C3%B3m_nh%E1%BA%A1c_rock_xu%E1%BA%A5t_s%E1%BA%AFc_nh%E1%BA%A5t đây]. Rất cảm ơn bạn. [[Thành viên:Mintu Martin|Mintu Martin]] ([[Thảo luận Thành viên:Mintu Martin|thảo luận]]) 20:20, ngày 28 tháng 12 năm 2015 (UTC)
 
:Mời bạn cho nhận xét tại [https://vi.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:%E1%BB%A8ng_c%E1%BB%AD_vi%C3%AAn_b%C3%A0i_vi%E1%BA%BFt_t%E1%BB%91t/Fix_You đây] và [https://vi.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:%E1%BB%A8ng_c%E1%BB%AD_vi%C3%AAn_b%C3%A0i_vi%E1%BA%BFt_ch%E1%BB%8Dn_l%E1%BB%8Dc/City_of_Angels_(b%C3%A0i_h%C3%A1t_c%E1%BB%A7a_Thirty_Seconds_to_Mars) đây]. Rất cảm ơn bạn! [[Thành viên:Mintu Martin|Mintu Martin]] ([[Thảo luận Thành viên:Mintu Martin|thảo luận]]) 02:10, ngày 6 tháng 1 năm 2016 (UTC)