Khác biệt giữa các bản “Tư Mã Quang”

Do tư tường giữa ông và Vương An Thạch khác nhau, năm 1070, ông từ chức, rời kinh thành đi Vĩnh Hưng<ref>Tây An, [[Thiểm Tây]]</ref>. Sở dĩ Tư Mã Quang phản đối biến pháp của Vương An Thạch vì những ký do<ref>Nguyễn Thanh Hà, sách đã dẫn, tr 67</ref>:
* Ông không đồng tình với cách dùng người của Vương An Thạch. An Thạch phế bỏ hết các lão thần, trọng thần trong triều mà thăng chức, bổ nhiệm những người mà Tư Mã Quang cho là “tiểu nhân gian tà”.
* Pháp luật không đủ vững chắc, chỉ trong vòng 2 năm mà Vương An Thạch ban bố hàng loạt điều luật mới khiến nhân dân không theo kịp.
* Những cải cách về [[nông nghiệp]][[thương mại]][[nông thôn]], Tư Mã Quang cho rằng làm gánh nặng với nông dân càng nặng thêm.
 
Năm 1071, ông đến Tây Kinh [[Lạc Dương]] nhưng không nhận chức quan nào, không tham gia đàm luận chính sự mà chỉ tập trung viết sử. Ông được triều đình cho phép chở bản thảo sách [[Tư trị thông giám]] tiếp tục về đây biên soạn.
61.693

lần sửa đổi