Khác biệt giữa các bản “Set (thần thoại)”

Trang mới: “250px|thumb|Set, chúa tể của sự hỗn loạn Set (Sutekh, Seteh hay Seth), là vị thần đầu sói của Ai Cập. Set là ngườ...”
(Trang mới: “250px|thumb|Set, chúa tể của sự hỗn loạn Set (Sutekh, Seteh hay Seth), là vị thần đầu sói của Ai Cập. Set là ngườ...”)
(Không có sự khác biệt)
Người dùng vô danh