Khác biệt giữa các bản “Thần thoại Ai Cập”

không có tóm lược sửa đổi
Thần thoại Ai Cập có lẽ nên bắt đầu bằng cách nói tới các vị thần. Ai Cập có tất cả : 76 vị thần cai quản 3 nơi.
 
( Aker, [[Amenhotep, con trai của Hapu]], Amentit, Ammit, Amun, Anhur, Anput, [[Anubis]], Anuket, Apep, Apis, Aten, Atum, Banebdjed, Bastet, Bat (mythology), Behedeti, Bennu, Buchis, Geb, [[Hapy]], Harpocrates, Hathor, Hatmehit, Hedj-Wr, Heh, Heqet, Heryshaf, Horus, Iabet, [[Imhotep]], Imiut, [[Isis]], Iusaaset, Iwnit, Khepri, Khnum, Khonsu, Ma'at, Menthu, Meretseger, Meskhenet, Min, Mnevis, Mut, [[Nefertum]], Neith, Nekhbet, Nephthys, Nun, Nut, [[Osiris]], [[Ptah]], Qed-Her, [[Ra]], Satis, [[Sekhmet]], Serapis, Serket, [[Seshat]], [[Seth]], Shu, [[Sobek]], Sokaris, Sopdet, [[Linh hồn của Pe và Nekhen]], [[Taweret]], Tefnut, [[Thoth]], Two Ladies, Uraeus, Wadjet, Wepwawet, Wosret, Bes, [[Bốn người con của Horus]])
 
Các hiện tượng tự nhiên được thể hiện bằng phép thuật của các thần. Qua cách sùng bái tính nghưỡng họ đã tạo ra các công trình. Tuyệt mĩ. Các công trình này vẫn là các bí ẩn. Mình sẽ cung cấp thêm thông tin. Hiện tại phần vốn về Ai Cập của mình là khá nhiều nhưng mình không thể nhớ hết. Mong các bạn có thể bổ sung.
Người dùng vô danh