Khác biệt giữa các bản “Diễm Liên”

|-
| 50 || LK Phiên Khúc Mùa Đông (Lê Hựu Hà), Mặt Trời Đen (Nguyễn Trung Cang) || Nguyên Khang, Y Phương, Quốc Khanh, Đoàn Phi, Mai Thanh Sơn, Thiên Kim || ASIA 76 || 2015
|-
|51
|Người Về (Phạm Duy)
|solo
|ASIA Golden 4
|2015
|-
|52
|Anh Còn Yêu Em (Anh Bằng, Phan Thành Tài)
|solo
|ASIA 77
|2015
|-
|53
|Đoàn Người Lữ Thứ (Lam Phương)
|Y Phương, Lê Quốc Tuấn
|ASIA 77
|2015
|}