Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Wikipedia:Quy tắc ứng xử”

n
(Trang mới: “<center> '''Văn minh, chín chắn, trách nhiệm''' </center> {{subcat guideline|hướng dẫn về cách ứng xử|Cách ứng xử|WP:UX}} {{nutshell|Cách ...”)
 
Khi kiểu giao tiếp này là cần thiết để có thể chính xác hoặc để minh họa, tốt nhất là giải thích ý bạn muốn khi sử dụng trích dẫn nửa với hoặc kiểu ám chỉ nào đó ngay sau đó.
 
Dĩ nhiên các chỉ trích dù theo cách nào và về bất cứ vấn đề nào cũng phải [[Wikipedia:Thái độ văn minh|văn minh]], giữ thiện ý như đã nói ở [[Wikipedia:Giữ thiện ý|hướng dẫn khác]], không có kiểu [[Wikipedia:Xin đừng cắn người mới đến|cắn người mới đến]], và nên tuân theo các quy định và hướng dẫn của Wikipedia. Nếu chỉ trích trực tiếp về thái độ của một thành viên hoặc những khía cạnh trong thảo luận, '''không''' ''[[Wikipedia:không tấn công cá nhân|tấn công cá nhân]]'' như đã nói trong quy định.
 
== Làm cách nào để tránh lạm dụng trang thảo luận ==