Khác biệt giữa các bản “Stenella”

==Các loài==
Chi này gồm các loài:
*''[[Stenella frontalis|Cá heo đốm Đại Tây Dương]]''
*''[[Stenella clymene]]''
*''[[Stenella attenuata|Cá heo đốm nhiệt đới]]''
*''[[Stenella longirostris|Cá heo Spinner]]''
*''[[Stenella coeruleoalba|Cá heo sọc]]''
Người dùng vô danh