Khác biệt giữa các bản “Stenella”

 
Chi này gồm các loài:
*''[[Stenella frontalis|Cá heo đốm Đại Tây Dương]]''
*''[[Stenella clymene|Cá heo Clymene]]''
*''[[Stenella attenuata|Cá heo đốm nhiệt đới]]''
*''[[Stenella longirostris|Cá heo Spinner]]''
Người dùng vô danh