Khác biệt giữa các bản “Giuseppe Caspar Mezzofanti”

Trang mới: “'''Giuseppe Caspar Mezzofanti''' (19 tháng 9 năm 1774 - 15 tháng ba 1849) là một hồng y và nhà ngôn ngữ học người Ý nổi tiếng biế…”
(Trang mới: “'''Giuseppe Caspar Mezzofanti''' (19 tháng 9 năm 1774 - 15 tháng ba 1849) là một hồng y và nhà ngôn ngữ học người Ý nổi tiếng biế…”)
(Không có sự khác biệt)
Người dùng vô danh