Khác biệt giữa các bản “Vladimir Dal”

không có tóm lược sửa đổi
(thêm khung)
|image =1872._Портрет_писателя_Владимира_Ивановича_Даля.jpg
|image_size =
|caption = Chân dung Dal's portraitvẽ bybởi [[Vasily Perov]]
|birth_date = November 10, tháng 11 năm 1801
|birth_place = [[Luhansk|Lugansk Factory]], [[Yekaterinoslav Governorate|Yekaterinoslav Vice-Royalty]], [[RussianĐế Empirequốc Nga]]
|death_date = {{Death date and age|1872|9|22|1801|11|10}}
|death_place = Moscow, [[RussianĐế Empirequốc Nga]]
|residence =
|citizenship =
|nationality =
|fields = [[LexicographyTừ điển học]]
|workplaces =
|alma_mater =
|doctoral_students =
|notable_students =
|ethnicity = [[DanishNgười people|DanishĐan Mạch]], [[Germans|Germanngười Đức]]
|known_for =''[[Explanatory Dictionary of the Living Great Russian Language]]''
|author_abbrev_bot =
Người dùng vô danh