Khác biệt giữa các bản “Bộ Hai răng cửa”

không có tóm lược sửa đổi
{{Taxobox
| name = Diprotodontia<ref name=msw3>{{MSW3 Groves|pages=43–70}}</ref>
| fossil_range = {{Fossil range|28|0}}[[Late Oligocene]] MuộnRecentđến nay
| image = Macropus agilis - 02.jpg
| image_width = 230 px
| image_caption = A diprotodont, the ''[[AgileMacropus Wallabyagilis]] (''Macropus agilis'')
| regnum = [[Động vật|Animalia]]
| phylum = [[Động vật có dây sống|Chordata]]
Người dùng vô danh