Khác biệt giữa các bản “Spilocuscus”

n (Thay thế ‘(?mi)\{\{(Liên kết chọn lọc|Link FA)\|.+?\}\}\n?’ bằng ‘’.: deprecated template)
==Các loài==
Chi này gồm các loài:
* ''[[Spilocuscus kraemeri]]''<ref name=ITIS/>
* ''[[Spilocuscus maculatus]]''<ref name=ITIS/>
* ''[[Spilocuscus papuensis]]''<ref name=ITIS/>
* ''[[Spilocuscus rufoniger]]''<ref name=ITIS/>
* ''[[Spilocuscus wilsoni]]''<ref>{{IUCN2008|assessors=Aplin, K. & Helgen, K.|year=2008|id=136443|title=Spilocuscus wilsoni|downloaded=31 tháng 12 năm 2008}}
 
== Hình ảnh ==
Người dùng vô danh