Khác biệt giữa các bản “Potoroidae”

n (Sửa bài về sinh vật.)
 
==Phân loại==
* '''Phân họ''' ''[[Potoroinae]]''
** '''Chi''' ''[[Aepyprymnus]]''
*** ''[[Aepyprymnus rufescens]]''
** '''Chi''' ''[[Bettongia]]''
*** ''[[Bettongia gaimardi]]''
*** ''[[Bettongia lesueur]]''
*** ''[[Bettongia penicillata]]''
*** ''[[Bettongia tropica]]''
*** ''[[Bettongia moyesi]]'' [[tuyệt chủng|†]]
** '''Chi''' ''[[Caloprymnus]]''
*** ''[[Caloprymnus campestris]]''
** '''Chi''' ''[[Potorous]]''
*** ''[[Potorous longipes]]''
*** ''[[Potorous platyops]]'' [[tuyệt chủng|†]]
*** ''[[Potorous tridactylus]]''
*** ''[[Potorous gilbertii]]''
** '''Chi''' ''[[Gumardee]]'' [[tuyệt chủng|†]]
*** ''[[Gumardee pascuali]]''
** '''Chi''' ''[[Milliyowi]]'' [[tuyệt chủng|†]]
*** ''[[Milliyowi bunganditj]]''
* '''Phân họ''' ''[[Bulungamayinae]]'' [[tuyệt chủng|†]]
** '''Chi''' ''[[Wabularoo]]''
*** ''[[Wabularoo hilarus]]''
*** ''[[Wabularoo naughtoni]]''
** '''Chi''' ''[[Bulungamaya]]''
 
=== Taxones extintos ===
* '''Chi''' ''[[Wakiewakie]]'' [[tuyệt chủng|†]]
* '''Chi''' ''[[Purtia]]'' [[tuyệt chủng|†]]
* '''Chi''' ''[[Palaeopotorous]]'' [[tuyệt chủng|†]]
 
== Hình ảnh ==
Người dùng vô danh