Khác biệt giữa các bản “Phủ biên tạp lục”

n (→‎Tham khảo: Alphama Tool)
 
==Ấn bản hiện nay==
Cụ Ngô Lập Chi đã dịch Phủ biên tạp lục trong những năm 1955-1956 tại trường Sư phạm thuộc đại học Văn khoa, Hà Nội. Bản viết tay nay được lưu trữ tại thư viện Đai học Quốc Gia Hà Nội, số thư mục VT 175-180.
 
Sau này Đỗ Huy đã đánh máy lại rồi đưa lên trang báo điện tử vào năm 2009. <nowiki>http://www.taphopdongtam.org/baiviet/phubientapluc.html</nowiki>
 
Phủ biên tạp lục <nowiki>http://www.taphopdongtam.org/baiviet/phubientapluc.html</nowiki>
 
Hiện nay bộ sách được nhà sử học [[Nguyễn Khắc Thuần]] dịch, hiệu đính, chú thích ba quyển đầu và được [[nhà xuất bản Giáo Dục]] xuất bản năm 2007.
 
40

lần sửa đổi