Khác biệt giữa các bản “Phủ biên tạp lục”

không có tóm lược sửa đổi
 
==Ấn bản hiện nay==
Cụ [[Ngô Lập Chi]] đã dịch Phủ biên tạp lục trong những năm 1955-1956 tại trường Sư phạm thuộc đại học Văn khoa, Hà Nội. Bản viết tay nay được lưu trữ tại thư viện Đai học Quốc Gia Hà Nội, số thư mục VT 175-180.
 
Sau này Đỗ Huy đã đánh máy lại rồi đưa lên trang báo điện tử vào năm 2009. <nowiki>http://www.taphopdongtam.org/baiviet/phubientapluc.html</nowiki>
40

lần sửa đổi