Khác biệt giữa các bản “Tư Mã Quang”

Trong các vấn đề trọng đại thời vua Nhân Tông và Anh Tông, ông đều có ý kiến và giải pháp riêng, dần dần trở thành nhân vật quan trọng trên chính trường. Ông luôn giữ tư tưởng truyền thống bảo thủ, vì vậy ông trở thành nhân vật trung tâm của phe bảo thủ chống lại những biến pháp cách tân của [[Vương An Thạch]].
 
Do tư tường giữa ông và Vương An Thạch khác nhau, năm 1070, ông từ chức, rời kinh thành đi Vĩnh Hưng<ref>Tây An, [[Thiểm Tây]] hiện nay</ref>. Sở dĩ Tư Mã Quang phản đối biến pháp của Vương An Thạch vì những ký do<ref>Nguyễn Thanh Hà, sách đã dẫn, tr 67</ref>:
* Ông không đồng tình với cách dùng người của Vương An Thạch. An Thạch phế bỏ hết các lão thần, trọng thần trong triều mà thăng chức, bổ nhiệm những người mà Tư Mã Quang cho là “tiểu nhân gian tà”.
* [[Pháp luật]] không đủ vững chắc, chỉ trong vòng 2 năm mà Vương An Thạch ban bố hàng loạt điều luật mới khiến nhân dân không theo kịp.
* Những cải cách về [[nông nghiệp]] và [[thương mại]] ở [[nông thôn]], Tư Mã Quang cho rằng làm gánh nặng với nông dân càng nặng thêm.
 
61.693

lần sửa đổi