Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Ứng cử viên bài viết tốt/Fix You”

 
;Đồng ý
#{{OK}} Đồng ý với tư cách người đề cử [[Thành viên:Mintu Martin|Mintu Martin]] ([[Thảo luận Thành viên:Mintu Martin|thảo luận]]) 12:31, ngày 11 tháng 1 năm 2016 (UTC)
#{{OK}} [[Thảo luận Thành viên:Lion tiger leopard|'''<span style="color:green;">LTL</span>''']] 01:04, ngày 1 tháng 1 năm 2016 (UTC)
#{{OK}} bài tốt [[Thành viên:Hoanghauphuongdong123|'''<span style="color:blue;">hoanghau</span>''']] 12:52, ngày 10 tháng 1 năm 2016 (UTC)