Khác biệt giữa các bản “Đài Phương Trang”

*Có bao giờ (Phạm Vũ Anh Tứ)
*Có những đêm buồn (Ngọc Sơn & Đài Phương Trang)
*Dù đời ngăn cách
*Dù không một lời (Phạm Vũ Anh Tứ)
*Đêm nhớ người tình (Phạm Vũ Anh Tứ)
*Qua phố hẹn xưa (Phạm Vũ Anh Tứ)
*Quán nhỏ đợi chờ
*Tâm sự giòng sông
*Tình ca đêm Noel
*Tình đời tay trắng