Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Cao Bình”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
'''Cao Bình''' có thể là tên gọi của:
* Trấn [[Cao Bình (kinh đô)|Cao Bình]], nơi nhà Mạc đóng đô sau khi rút lên Cao Bằng. Nay là xã [[Hưng Đạo, thành phố Cao Bằng]];, tỉnh [[Cao Bằng]].
*Huyện cấp thị [[Cao Bình, Tấn Thành|Cao Bình]] (高平市) trực thuộc địa cấp thị [[Tấn Thành]], tỉnh Sơn Tây, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.
*Quận [[Cao Bình, Nam Sung|Cao Bình]] (高坪区) trực thuộc địa cấp thị [[Nam Sung]], tỉnh Tứ Xuyên, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.