Khác biệt giữa các bản “Hán Hoàn Đế”

 
==Thân thế==
Lưu Chí là cháu 4 đời của [[Hán Chương Đế]], cha là Lãi Ngu hầu Lưu Ký, mẹ là Yên phu nhân.
 
Lưu Chí lớn lên được phong chức Ngô Lễ hầu và lấy em gái của Lương thái hậu. Năm ông 14 tuổi, ngoại thích Lương Ký - anh của Lương thái hậu - hãm hại vua [[Hán Chất Đế]] và lập Lưu Chí lên ngôi, tức là Hán Hoàn Đế.
 
==Trừ ngoại thích==
61.662

lần sửa đổi