Khác biệt giữa các bản “Hán Hoàn Đế”

 
==Qua đời==
Năm 167, Hán Hoàn Đế qua đời. Ông ở ngôi 21 năm, thọ 36 tuổi. Ông được tôn miếu hiệu là Uy Tông Hiếu Hoàn hoàng đế, thường gọi là Hán Hoàn Đế. Trong thời gian ở ngôi, ông dùng các niên hiệu:
* Kiến Hòa (147-149)
* Hòa Bình (150)
* Nguyên Gia (151-153)
* Vĩnh Hưng (153-154)
* Vĩnh Thọ (155-158)
* Diên Hi (158-167)
* Vĩnh Khang (167)
 
Vì Hoàn Đế không có con, Đậu hoàng hậu cùng cha là Đậu Vũ lập cháu 5 đời của [[Hán Chương Đế]], con của Giải Độc đình hầu Lưu Trường là Lưu Hoằng lên ngôi, tức là [[Hán Linh Đế]].
 
== Xem thêm ==
61.662

lần sửa đổi