Khác biệt giữa các bản “Priapulida”

không có tóm lược sửa đổi
n (→‎Liên kết ngoài: AlphamaEditor, Excuted time: 00:00:06.4952846)
| fossil_range = {{fossil range|earliest=Lower Cambrian|Late Pennsylvanian|Recent|ref=<ref name=Budd2000>{{cite doi|10.1111/j.1469-185X.1999.tb00046.x}}</ref>|PS=(Priapulid-like burrows from Cambrian)}}
| regnum = [[Động vật|Animalia]]
| subregnum = [[Eumetazoa]]
{{không phân hạng|đơn vị = [[Bilateria]]}}
{{không phân hạng|đơn vị = [[Nephrozoa]]}}
{{không phân hạng|đơn vị = [[Động vật miệng nguyên sinh|Protostomia]]}}
{{không phân hạng|đơn vị = [[Ecdysozoa]]}}
{{không phân hạng|đơn vị = [[Cycloneuralia]]}}
{{không phân hạng|đơn vị = [[Scalidophora]]}}
| phylum = '''Priapulida'''
| phylum_authority = Théel, 1906