Khác biệt giữa các bản “Hán Hoàn Đế”

n
 
==Qua đời==
Năm 167, Hán Hoàn Đế qua đời. Ông ở ngôi 21 năm, thọ 36 tuổi. Ông được tôn miếu hiệu là '''Uy Tông Hiếu Hoàn hoàng đế''', thường gọi là Hán Hoàn Đế. Trong thời gian ở ngôi, ông dùng các niên hiệu:
* Kiến Hòa (147-149)
* Hòa Bình (150)
61.665

lần sửa đổi