Khác biệt giữa các bản “Van tim”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi qua ứng dụng di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi qua ứng dụng di động
*Van ba lá ngăn|thông|nằm giữa tâm nhĩ phải và tâm thất phải. Cho máu đi một chiều từ nhĩ phải xuống thất phải, dòng máu từ thất phải qua van động mạch phổi vào động mạch phổi đưa máu lên phổi để trao đổi oxy
*Van động mạch phổi gồm ba van nhỏ hình tổ chim ngăn|thông|nằm giữa tâm thất phải và động mạch phổi.
*Van hai lá ngăn|thông|nằm giữa tâm thất phảitrái và tâm nhĩ phảitrái. Cho phép máu đi một chiều từ nhĩ phảitrái xuống thất phảitrái, dòng máu từ thất phảitrái qua van động mạch phổichủ vào động mạch chủ đưa máu đi nuôi toàn cơ thể.
*Van động mạch chủ ngăn|thông| nằm giữa tâm thất trái và động mạch chủ.
Ngoài ra còn có các xoang mạch vành và các van tĩnh mạch chủ dưới.
Người dùng vô danh