Khác biệt giữa các bản “Doanh nghiệp nhà nước”

n (sửa lỗi ngày tháng ở chú thích, replaced: accessdate= 11/03/2013 → accessdate = 2013-03-11)
==Định nghĩa==
(Theo Luật Doanh nghiệp Nhà nước của Quốc hội nước [[Việt Nam]])
* '''Công ty nhà nước''' là [[doanh nghiệp]] do Nhà nước sởnắm hữugiữ toàn bộ100% vốn điều lệ, thành lập, tổ chức quản lý, đăng ký hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp Nhà nước. Công ty nhà nước được tổ chức dưới hình thức công ty nhà nước độc lập, tổng công ty nhà nước.
* '''Công ty cổ phần nhà nước''' là công ty cổ phần mà toàn bộ [[cổ đông]] là các công ty nhà nước hoặc tổ chức được Nhà nước uỷ quyền góp vốn, được tổ chức và hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
* '''Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên''' là công ty trách nhiệm hữu hạn do Nhà nước sở hữu toàn bộ vốn điều lệ, được tổ chức quản lý và đăng ký hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
Người dùng vô danh