Khác biệt giữa các bản “Đoàn Vệ quốc quân”

(→‎Lời bài hát: nào có mong chi thành nào có sá chi đúng với nhiều nhóm đã hát)
''Đoàn Vệ quốc quân một lần ra đi''
 
''Nào có mong chi đâu ngày trở về''
 
:''Ra đi ra đi bảo tồn sông núi''
:''Ra đi ra đi thà chết không lui''
Người dùng vô danh