Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Về”

không có tóm lược sửa đổi
(cải thiện mã tối ưu hơn)
{{Hatnote|{{#if:{{{1|}}}|{{#ifeq:{{NAMESPACE}}|{{ns:0}}|Bài|Trang}} này viết về {{{1}}}.&#32;}}<!--
-->&#32;Đối với {{#if:{{{2|}}}|bài về {{{2}}}|các định nghĩa khác}}, xem {{#if:{{{3|}}}|[[{{{3}}}]]|[[{{PAGENAME}} (định hướng)]]}}.<!--
-->{{#if:{{{24|}}}{{{5|}}}|<!--
-->&#32;Đối với {{#ifeqif:{{{4|}}}|1|các định nghĩa khác|bài về {{{4}}}|các định nghĩa khác}}, xem {{#if:{{{5|}}}|[[{{{5}}}]]|[[{{PAGENAME}} (định hướng)]]}}.<!--
-->{{#if:{{{4|}}}|<!--
-->&#32;Đối với {{#ifeq:{{{4}}}|1|các định nghĩa khác|bài về {{{4}}}}}, xem {{#if:{{{5|}}}|[[{{{5}}}]]|[[{{PAGENAME}} (định hướng)]]}}.<!--
-->}}<!--
-->}}<!--
-->{{#if:{{{46|}}}{{{7|}}}|<!--
-->&#32;Đối với {{#ifeqif:{{{6|}}}|1|các định nghĩa khác|bài về {{{6}}}|các định nghĩa khác}}, xem {{#if:{{{7|}}}|[[{{{7}}}]]|[[{{PAGENAME}} (định hướng)]]}}.<!--
-->{{#if:{{{6|}}}|<!--
-->&#32;Đối với {{#ifeq:{{{6}}}|1|các định nghĩa khác|bài về {{{6}}}}}, xem {{#if:{{{7|}}}|[[{{{7}}}]]|[[{{PAGENAME}} (định hướng)]]}}.<!--
-->}}<!--
-->}}<!--
-->{{#if:{{{68|}}}{{{9|}}}|<!--
-->&#32;Đối với {{#ifeqif:{{{8|}}}|1|các định nghĩa khác|bài về {{{8}}}|các định nghĩa khác}}, xem {{#if:{{{9|}}}|[[{{{9}}}]]|[[{{PAGENAME}} (định hướng)]]}}.<!--
-->{{#if:{{{8|}}}|<!--
-->&#32;Đối với {{#ifeq:{{{8}}}|1|các định nghĩa khác|bài về {{{8}}}}}, xem {{#if:{{{9|}}}|[[{{{9}}}]]|[[{{PAGENAME}} (định hướng)]]}}.<!--
-->}}<!--
-->}}
}}<noinclude>