Khác biệt giữa các bản “Ngô Anh Dũng (chính khách)”

Đã lùi lại sửa đổi 22724822 của Vuhoangsonhn (Thảo luận)
n
(Đã lùi lại sửa đổi 22724822 của Vuhoangsonhn (Thảo luận))
{{Chất lượng kém|ngày=11
|tháng=01
|năm=2016
|lý do=Bài quá ngắn}}
'''Ngô Anh Dũng''' (sinh 1949) là [[đại biểu Quốc hội Việt Nam]] [[Quốc hội Việt Nam khóa X|khóa X]]. Ông thuộc đoàn đại biểu [[Bình Dương]].<ref>{{chú thích web|url=http://dbqh.na.gov.vn/X/Daibieu.aspx|title=Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa X|accessdate=ngày 5 tháng 9 năm 2012}}</ref>
 
Người dùng vô danh