Khác biệt giữa các bản “Thảo luận Thành viên:Tuanminh01”

[https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%B7c_bi%E1%BB%87t:%C4%90%C3%B3ng_g%C3%B3p/117.6.64.175 IP này] liên tục lùi sửa bản mẫu Clk về các bài ĐBQH không đưa ra lý do (có 2 lần đưa ra lời mỉa mai). Các bài này đã được kiểm tra là tiểu sử khó có khả năng viết thành một bài với nội dung đầy đủ.--[[Thảo luận Thành viên:Vuhoangsonhn|Hiếu]] [[Thành viên:Vuhoangsonhn|Vũ]] 09:38, ngày 19 tháng 1 năm 2016 (UTC)
:Vuhoangson hãy xem tin nhắn BQV đi. BQV Thái Nhi đã nói về chuyện này rồi. Bài tuy ngắn nhưng đã có nguồn, vì thế đủ tiêu chuẩn giữ là bài sơ khai chứ không phải chất lượng kém.--[[Đặc biệt:Đóng góp/117.6.64.175|117.6.64.175]] ([[Thảo luận Thành viên:117.6.64.175|thảo luận]]) 10:14, ngày 19 tháng 1 năm 2016 (UTC)
:::Wiki Việt đã đi đến thống nhất về các bài sinh vật sơ khai. Những bài nhân vật có nguồn cũng có thể áp dụng như thế. Vuhoangson chỉ nhăm nhe hồi sửa nhưng không hề muốn thảo luận với tôi, dù tôi đã nói 2 lần rồi.--[[Đặc biệt:Đóng góp/117.6.64.175|117.6.64.175]] ([[Thảo luận Thành viên:117.6.64.175|thảo luận]]) 10:15, ngày 19 tháng 1 năm 2016 (UTC)
Người dùng vô danh