Khác biệt giữa các bản “2010”

Không thay đổi kích thước ,  4 năm trước
n
Đã đổi mức khóa cho “2010” ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 23:45, ngày 27 tháng 1 năm 2016 (UTC)) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết…
n (Đã khóa “2010”: Spam ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (vô thời hạn) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (vô thời hạn)))
n (Đã đổi mức khóa cho “2010” ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 23:45, ngày 27 tháng 1 năm 2016 (UTC)) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết…)