Khác biệt giữa các bản “Hồ Châu”

không có tóm lược sửa đổi
 
== Địa lý và khí hậu ==
 
 
 
== Hành chính ==
[[Địa cấp thị]] Gia Hưng quản lý 5 [[Phân cấp hành chính Trung Quốc#Cấp huyện|đơn vị cấp huyện]], bao gồm 2 [[khu (Trung Quốc)|quận nội thành]] và 3 [[huyện (Trung Quốc)|huyện]].
Người dùng vô danh