Khác biệt giữa các bản “Carlos Slim Helú”

báo cáo của OECD
(phê bình)
(báo cáo của OECD)
Sự hiện diện về kinh tế của Carlos ở Mexico rộng rãi đến nỗi nhiều người Mexico cảm thấy nên gọi đất nước là "Slimlandia" (vùng đất của Carlos Slim) vì gần như không thể sống một ngày ở Mexico mà không góp phần vào sự giàu có của Carlos.<ref name="TONY CLARKE, SABRINA FERNANDES, RICHARD GIRARD">{{cite web | url=https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/polarisinstitute/pages/31/attachments/original/1411065473/CARLOS_SLIM_THE_WORLD%E2%80%99S_RICHEST_MAN.pdf?1411065473 | title=UNCLE SLIM: THE WORLD’S RICHEST MAN | accessdate=May 20, 2015 | author=TONY CLARKE, SABRINA FERNANDES, RICHARD GIRARD}}</ref>
 
Theo Celso Garrido, nhà kinh tế học của [[Đại học Tự trị Quốc gia Mexico|Universidad Nacional Autónoma de México]], sự thống trị của các conglomerate của Carlos ngăn cản các công ty nhỏ hơn phát triển, dẫn đến thiếu việc làm có lương và buộc rất nhiều người Mexico phải đi tìm cuộc sống tốt hơn ở Mỹ.<ref>{{cite web|last=Porras|first=Andy|title=Mexico's wealthiest mogul spurs controversy|work=Hispanic Link|date=July 13, 2007|url=http://www.scrippsnews.com/node/25270|accessdate=May 27, 2009}}</ref> Một báo cáo năm 2012 của OECD ước tính thiệt hại xã hội do các công ty độc quyền của Carlos gây ra khoảng 129 tỷ USD.<ref>{{Chú thích web|url = http://www.oecd.org/sti/ieconomy/oecdreviewoftelecommunicationpolicyandregulationinmexico.htm|title = OECD Review of Telecommunication Policy and Regulation in Mexico|date = 30 tháng 1 năm 2012}}</ref>