Khác biệt giữa các bản “Long Phước, Bà Rịa”

n
n (AlphamaEditor, Excuted time: 00:00:06.3994230)
- Thủy văn:
 
Chế độ thủy văn xã phân hóa theo mùa:
* Mùa khô kéo dài từ tháng 11 đến tháng 4, lượng nước sinh hoạt và phục vụ sản xuất chủ yếu sử dụng nguồn nước ngầm và hai nguồn nước từ đập Đá Bàng và đập Sông Dinh.
* Mùa mưa kéo dài từ tháng 5 đến tháng 10, nước lũ trên vùng cao có thể gây ngập úng ở khu vực thấp.