Khác biệt giữa các bản “Johannes Nicolaus Brønsted”

Trang mới: “{{Infobox_Scientist | name = Johannes Nicolaus Brønsted | image = <!--Please do not insert--> | image_width = 300px | caption = Brønsted, Johannes Nicolaus-chemis...”
(Trang mới: “{{Infobox_Scientist | name = Johannes Nicolaus Brønsted | image = <!--Please do not insert--> | image_width = 300px | caption = Brønsted, Johannes Nicolaus-chemis...”)
(Không có sự khác biệt)