Mở trình đơn chính

Các thay đổi

n
clean up, replaced: → using AWB
|thông tin trống =76
|tên trống1 = Phân chia hành chính
|thông tin trống1 = 11 xã
|tên trống3 =
|thông tin trống3 =