Khác biệt giữa các bản “Đình Nông Trang”

không có tóm lược sửa đổi
{{đang viết}}
'''Đình Nông Trang''' là di tích lịch sử văn hóa nằm trên địa bàn phường Nông Trang, trung tâm thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Đình Nông Trang thờ Vua [[Đinh Tiên Hoàng]], vị Hoàng đế đã về đây chiêu mộ nhân dân Phong Châu - Phú Thọ ngày nay dẹp [[loạn 12 sứ quân]] và giành thắng lợi ở thế kỷ thứ X. Địa bàn Nông Trang cũng như cả [[thành phố Việt Trì]] và phía đông tỉnh Phú Thọ xưa thuộc vùng kiểm soát của sứ quân [[Kiều Công Hãn]], nửa phía tây thuộc lãnh địa của sứ quân [[Kiều Thuận]]. Năm 967, [[Đinh Bộ Lĩnh]] đã về đây đánh dẹp sứ hai quân này và được người dân địa phương ủng hộ. Chiến tranh kết thúc năm 968, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi Hoàng đế. [[Đinh Tiên Hoàng]] đã khẳng định được nền độc lập, tự chủ của đất nước bằng cách xưng đế, đặt tên nước riêng, đặt niên hiệu riêng. Thắng lợi của ông đã tạo tiền đề cho cuộc kháng chiến chống Tống của [[Lê Hoàn]] thắng lợi và các triều đại Lý, Trần, Lê, Nguyễn về sau xây dựng một nhà nước phong kiến tập quyền, độc lập, tự chủ.<ref>[http://phutho.gov.vn/gioi-thieu/-/vcmsviewcontent/q4Mj/110/52390/le-hoi-inh-nong-trang.html;jsessionid=ACCFE1D6174694E492A0D6455C7DD2E0 Lễ hội đình Nông Trang]</ref>
 
==Lịch sử==
Địa bàn Nông Trang cũng như cả [[thành phố Việt Trì]] và phía đông tỉnh Phú Thọ xưa thuộc vùng kiểm soát của sứ quân [[Kiều Công Hãn]], nửa phía tây thuộc lãnh địa của sứ quân [[Kiều Thuận]]. Năm 967, [[Đinh Bộ Lĩnh]] đã về đây đánh dẹp sứ hai quân này và được người dân địa phương ủng hộ. Chiến tranh kết thúc năm 968, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi Hoàng đế. [[Đinh Tiên Hoàng]] đã khẳng định được nền độc lập, tự chủ của đất nước bằng cách xưng đế, đặt tên nước riêng, đặt niên hiệu riêng. Thắng lợi của ông đã tạo tiền đề cho cuộc kháng chiến chống Tống của [[Lê Hoàn]] thắng lợi và các triều đại Lý, Trần, Lê, Nguyễn về sau xây dựng một nhà nước phong kiến tập quyền, độc lập, tự chủ.<ref>[http://phutho.gov.vn/gioi-thieu/-/vcmsviewcontent/q4Mj/110/52390/le-hoi-inh-nong-trang.html;jsessionid=ACCFE1D6174694E492A0D6455C7DD2E0 Lễ hội đình Nông Trang]</ref>
 
==Lễ hội đình Nông Trang==
Lễ hội đình Nông Trang được tổ chức thường xuyên mỗi năm một lần vào ngày mùng 8 tháng Giêng (âm lịch). Hàng năm tại đình Nông Trang diễn ra các kỳ tế lễ sau:
*Ngày 7 và mùng 8 tháng Giêng (âm lịch) lễ đăng quang lên làm vua của [[Đinh Tiên Hoàng]].