Khác biệt giữa các bản “Đình Nông Trang”

==Lịch sử==
Địa bàn Nông Trang cũng như cả [[thành phố Việt Trì]] và phía đông tỉnh Phú Thọ xưa thuộc vùng kiểm soát của sứ quân [[Kiều Công Hãn]], nửa phía tây thuộc lãnh địa của sứ quân [[Kiều Thuận]]. Năm 967, [[Đinh Bộ Lĩnh]] đã về đây đánh dẹp sứ hai quân này và được người dân địa phương ủng hộ. Chiến tranh kết thúc năm 968, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi Hoàng đế. [[Đinh Tiên Hoàng]] đã khẳng định được nền độc lập, tự chủ của đất nước bằng cách xưng đế, đặt tên nước riêng, đặt niên hiệu riêng. Thắng lợi của ông đã tạo tiền đề cho cuộc kháng chiến chống Tống của [[Lê Hoàn]] thắng lợi và các triều đại Lý, Trần, Lê, Nguyễn về sau xây dựng một nhà nước phong kiến tập quyền, độc lập, tự chủ.<ref>[http://phutho.gov.vn/gioi-thieu/-/vcmsviewcontent/q4Mj/110/52390/le-hoi-inh-nong-trang.html;jsessionid=ACCFE1D6174694E492A0D6455C7DD2E0 Lễ hội đình Nông Trang]</ref>
 
==Kiến trúc==
Đình Nông Trang quay hướng Nam phía trước là một ao rộng có cây đa, cây si cổ thụ xòe tán phủ xuống ngôi đình. Với kiến trúc cổ thời Nguyễn ngôi đình được thiết kế theo kiểu chữ Đinh 3 gian 2 chái đại bái, 2 gian hậu cung, mái lợp ngói mũi hài, tường xây gạch đá ong một loại vật liệu có sẵn đặc trưng của vùng trung du Phú Thọ. Trải qua thời gian ngôi đình đã bị xuống cấp. Đến năm 1929 ngôi đình đã được tu bổ và liên tiếp các năm sau ngôi đình đều được trùng tu, sửa chữa nhỏ như thay một số dui, mè, hoành…
 
==Lễ hội đình Nông Trang==