Khác biệt giữa các bản “Thủ tướng Canada”

Hơn thế nữa, vai trò của Thủ tướng không được nhắc đến trong [[Hiến pháp Canada|Hiến pháp của Canada]]. Các quyền lực mà Thủ tướng được trao cho là để thi hành các nhiệm vụ của vị [[Toàn quyền Canada|Toàn quyền]]; thí dụ, chỉ có vị đại diện này, thay mặt Nữ hoàng, có quyền giải tán Quốc hội hay tấn phong các bộ trưởng nhưng quyết định giải tán hay tấn phong là do Thủ tướng. Nói một cách khác, người đứng đầu về [[quyền hành pháp|hành pháp]] tại Canada là vị Toàn quyền nhưng người này chỉ thi hành các nhiệm vụ hành pháp của mình theo quyết định hay yêu cầu của Thủ tướng.
 
[[Tập tin:JohnamacdonaldMacdonald1872.jpg|nhỏ|Sir [[John A. Macdonald]], Thủ tướng Canada đầu tiên]]
Về mặt [[cơ quan lập pháp|lập pháp]], Thủ tướng có một vai trò rất quan trọng vì là người lãnh đạo của đảng có nhiều ghế nhất trong Hạ viện, nơi mà đại đa số các đạo luật bắt đầu. Trước khi được mang ra bàn cãi tại Hạ viện, các dự luật phải được chấp thuận bởi toàn thể Nội các nhưng Thủ tướng là người quyết định thế nào là "chấp thuận". Khi được mang ra thảo luận, Thủ tướng có thể dùng số ghế của đảng mình trong Quốc hội để dẫn lái cuộc thảo luận theo ý mình.
 
Người dùng vô danh