Khác biệt giữa các bản “Đình Nông Trang”

 
==Lịch sử==
Địa bàn phường Nông Trang cũng như cả [[thành phố Việt Trì]] và các huyện phía đông tỉnh [[Phú Thọ]] xưa thuộc vùng kiểm soát của sứ quân [[Kiều Công Hãn]], nửa phía tây thuộc lãnh địa của sứ quân [[Kiều Thuận]]. Năm 967, [[Đinh Bộ Lĩnh]] đã về đây đánh dẹp sứ hai quân này và được người dân địa phương ủng hộ. Tương truyền, khu vực đình Nông Trang xưa là địa điểm tập kết lực lượng nghĩa quân do [[Đinh Bộ Lĩnh]] lãnh đạo.<ref>[http://www.viettri.gov.vn/vt/Khoi-cong-tu-bo-ton-tao-Di-tich-lich-su-van-hoa-cap-tinh--dinh-Nong-Trang-t15923-10432.html Khởi công tu bổ tôn tạo Di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh Đình Nông Trang]</ref> Chiến tranh kết thúc năm 968, [[Đinh Bộ Lĩnh]] lên ngôi Hoàng đế. [[Đinh Tiên Hoàng]] đã khẳng định được nền độc lập, tự chủ của đất nước bằng cách xưng đế, đặt tên nước riêng là [[Đại Cồ Việt]], đặt niên hiệu riêng là [[Thái Bình]]. Thắng lợi của ông đã tạo tiền đề cho cuộc kháng chiến chống Tống của [[Lê Hoàn]] thắng lợi và các triều đại Lý, Trần, Lê, Nguyễn về sau xây dựng một nhà nước phong kiến tập quyền, độc lập, tự chủ.<ref>[http://phutho.gov.vn/gioi-thieu/-/vcmsviewcontent/q4Mj/110/52390/le-hoi-inh-nong-trang.html;jsessionid=ACCFE1D6174694E492A0D6455C7DD2E0 Lễ hội đình Nông Trang]</ref>
 
==Kiến trúc==