Khác biệt giữa các bản “Sao Hải Vương”

không có tóm lược sửa đổi
Cấu trúc bên trong của Sao Hải Vương tương tự như của [[Sao Thiên Vương#Cấu trúc bên trong|Sao Thiên Vương]]. Khí quyển của nó chiếm khoảng 5% đến 10% khối lượng hành tinh và chiều dày khoảng 10% đến 20% bán kính hành tinh, xuống sâu tới mức áp suất 10 [[Pascal (đơn vị)|GPa]] gấp 100.000 lần áp suất khí quyển trên Trái Đất. Ở tầng khí quyển thấp hơn, mật độ của [[mêtan]], [[amoniac]] và [[nước]] cũng cao hơn.<ref name=hubbard/>
 
[[lớp phủ (địa chất)|Lớp phủ]] có nhiệt độ từ 2.000 K đến 5.000 K có khối lượng khoảng 10 tới 15 lần khối lượng Trái Đất và chứa chủ yếu nước, amoniac và mêtan.<ref name="Hamilton"/> Hỗn hợp này thường được gọi là "băng" mặc dù chúng là chất lỏng nóng và đậm đặc. Hỗn hợp lỏng này có tính dẫn điện tốt và đôi khi được gọi là đại dương nước-amoniac.<ref name=Atreya2006>{{chú thích tạp chí
{{chú thích web
|first = Calvin J.|last = Hamilton
|date = ngày 4 tháng 8 năm 2001
|url=http://www.solarviews.com/eng/neptune.htm
|title = Neptune
|publisher = Views of the Solar System
|accessdate = ngày 13 tháng 8 năm 2007
}}</ref> Hỗn hợp này thường được gọi là "băng" mặc dù chúng là chất lỏng nóng và đậm đặc. Hỗn hợp lỏng này có tính dẫn điện tốt và đôi khi được gọi là đại dương nước-amoniac.<ref name=Atreya2006>{{chú thích tạp chí
|last=Atreya|first=S.|coauthors=Egeler, P.; Baines, K.
|title=Water-ammonia ionic ocean on Uranus and Neptune?