Khác biệt giữa các bản “Sao Thiên Vương”

không có tóm lược sửa đổi
 
<ref name="planetary">
{{chú thích web|title=No Longer Boring: 'Fireworks' and Other Surprises at Uranus Spotted Through Adaptive Optics|author=Emily Lakdawalla |work=The Planetary Society|url=http://planetary.org/blogs/emily-lakdawalla/2004/11111200-uranus-no-longer-boring.html|date=2004/11/11 07:10 CST|year=2004|accessdate=ngày 13 tháng 6 năm 2007|archiveurl=http://web.archive.org/web/20060525015410/http://www.planetary.org/news/2004/1111_No_Longer_Boring_Fireworks_and_Other.html|archivedate=25/5/2006-05-25
}}
</ref>