Khác biệt giữa các bản “Sao Thiên Vương”

không có tóm lược sửa đổi
|doi=10.1051/0004-6361/201220646
|url=http://www.aanda.org/index.php?option=com_article&access=standard&Itemid=129&url=/articles/aa/abs/2013/03/aa20646-12/aa20646-12.html
|bibcode=2013A%26A...551A.114D|arxiv=astro-ph/1301.0770}}</ref> Crantor hiện tại trên một quỹ đạo tạm thời hình móng ngựa trong vùng đồng quỹ đạo với Sao Thiên Vương.
{{mpl|2010 EU|65}} có thể sẽ là một vật thể thứ hai tương tự trên quỹ đạo hình móng ngựa đi theo hành tinh này.<ref name=coorbital2/>
{{Vệ tinh của Sao Thiên Vương}}