Khác biệt giữa các bản “Quang học lượng tử”

n (AlphamaEditor, General Fixes)
==Phân rã Phóng Xạ Hạt Nhân==
Hiện tượng ở một số chất có hạt nhân không bền có khả năng tự phân rã thành chất khác có hạt nhân bền đồng thời phát ra 3 tia phóng xạ Anpha, Bêta, Gamma di chuyển với vận tốc ánh sáng mang theo năng lượng lượng tử
: <math> E = hf = <math>h \frac{C}{\lambda}</math>
 
{{vật lý}}
 
==Tham khảo==
{{tham khảo}}
Người dùng vô danh