Khác biệt giữa bản sửa đổi của “ISO 3166-2:JP”

Tên của các đơn vị hành chính được viết theo tiêu chuẩn ISO 3166-2 do Cơ quan bảo trì ISO 3166 (ISO 3166/MA) ban hành.
 
[[File:Japan prefecturesISO-3166-2-JP.png|thumb|300px|right|Bản đồ Nhật Bản biểu thị từng tỉnh với phần thứ hai trong mã ISO 3166-2 tương ứng của nó (riêng số 0 không được viết ra).]]
 
{| class="wikitable sortable"